นโยบายความเป็นส่วนตัว

108archeepparuay.com ขอแจ้งให้ทุกๆท่านได้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเรา ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของผู้ใช้บริการ หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ทางเราอาจทำการตรวจสอบพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ของเรา และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้น เราอาจใช้ระบบ “คุกกี้” (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ “คุกกี้” นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้

  1. หมายเลขไอพี (IP ADDRESS)
  2. ชนิดของ BROWSER ที่ใช้ในการเข้าถึง
  3. WEB PAGE ที่เข้าเยี่ยมชม
  4. เวลาที่เยี่ยมชม (ACCESS TIME)
  5. เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของเรา (REFERRING WEBSITE)

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของเราทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของเรา ซึ่งเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดัง กล่าว โดยขอเรียนว่า ปัจจุบันเรา ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซด์ของเราโดยเคร่งครัด

ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เราขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

ทางเราขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ เราได้รวบรวบจากสื่อหลายๆที่ มาเรียบเรียงใหม่ รวมไปถึงปกข่าว โดยทั้งนี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของ 108archeepparuay.com หากนำข้อมูลไปใช้ ขอความกรุณาลิงค์เว็บไซค์กลับมาที่เนื้อหาเราด้วย และไม่อนุญาติให้นำหน้าปกข่าวไปใช้ หากไม่ได้รับการอนุญาตจากทาง 108archeepparuay.com

หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์ 108archeepparuay.com

ทางเราจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่เราเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีข้อเสนอ หรือสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เรา สามารถติดต่อเรา ที่ [email protected]