7 อ ย่ า ง ไม่ควรทำตอนที่ชาร์จมือถือ รู้ก่อนสาย

7 อ ย่ า ง ไม่ควรทำตอนที่ชาร์จมือถือ รู้ก่อนสาย

7 อ ย่ า ง ไม่ควรทำตอนที่ชาร์จมือถือ รู้ก่อนสาย

เครื่องมือสื่อส า รในยุคปัจจุบัน เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ไม่ว่าจะใช้โทรใช้ติดต่องาน หรือว่าใช้เก็บเอก ส า รสมัยนี้ก็ต้องพึ่งโทรศัพท์หรือเครื่องมือพวกนี้ ดังนั้น การใช้บ่อยๆ ก็ต้องมีการชาร์จแบตเตอร์รี่บ่อยๆด้วยเช่นกันเราจะมาบอกต่อกับ 6 พฤติก ร ร มขณะที่คุณเสียบสายชาร์จแบบผิดๆซึ่งหลายคนไม่เคยรู้วมาก่อนว่ามันสามารถเกิดอั น ต ร า ย ต่อคุณ ละเครื่องมือสื่อ ส า รของคุณได้ไปดูกันว่า 6 พฤติก ร ร ม ที่ว่านี้จะเป็นอะไร แล้วคุณทำอยู่หรือไม่

ไม่เล่น มือถือในขณะชาร์จแบต

หลายๆครั้งเรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆว่ามือถือเกิดเป็นความร้อนและเกิดเป็นไฟขึ้น มาในขณะที่เราทำการชาร์จแบตอยู่ การเล่น มือถือในขณะที่กำลังชาร์จแบตไปด้วยการกระทำเหล่านี้ทำให้โทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่ของเราเกิดเป็นความร้อนสะสม แล้วเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแล้วควรที่จะชาร์จแบตเตอรี่ให้เสร็จก่อน แล้วทำการถอด ปลั๊กนำมาใช้งานได้ตามปกติไม่ควรที่จะชาร์จแบตเตอรี่ไปพร้อมๆกับการเล่น ซึ่งนั่นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นกาแสไฟได้

ชาร์จแบตเตอรี่ได้ ไม่ต้องปิดมือถือ

เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ทำให้การชาร์จแบตเตอรี่มือถือเป็นเรื่องที่ง่าย และ ไม่เหมือนในสมัยก่อนที่จะต้องมีการปิดเครื่องในตอนชาร์จแต่ในปัจจุบันนี้การชาร์จมือถือเราไม่ต้องปิดเครื่องมือถือ ก็สามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้ต ามปกติ

ไม่ปล่อยให้มือถือแบตหมด

หลายๆคน มักจะเผลอลืมในการใช้โทรศัพท์มือถือจนแบตเตอรี่หมดเหลือ 0 ทำให้เครื่องดับซึ่งนั่นไม่เป็นผลดีต่อแบตเตอรี่และต่อมือถือของคุณเลย จะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมอายุการใช้งานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเราควรที่จะมีการชาร์จแบตเตอรี่มือถือ เมื่อลดเหลือต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ แล้วทำการชาร์จแบตให้เต็มค่อยทำการถอ ดปลั๊กแล้วนำมาใช้งาน

เสียบชาร์จให้ถูกต้อง

วิธีการเสียบสายชาร์จมือถือที่ถูกต้องตามหลักนั่นคือ ให้เสียบปลั๊กกับตัวเต้าเสียบก่อนแล้วค่อยทำการเสียบสายชาร์จเข้ากับมือถือเพราะนอกจากที่จะช่วยก ร ะ ตุ้ น ก ร ะ แ ส ไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นวิธีที่ถูกต้องช่วยถนอมสายชาร์จได้ดี กว่าด้วย ให้มีการใช้งานได้อ ย่ า งยาวนานขึ้น

ไม่ใช้ที่ชาร์จของไม่ดี

ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าสำหรับสายชาร์จมือถือที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆตามท้องตลาดในปัจจุบันต่างก็ได้มีการผลิตออกมาเป็นจำนวน มากและมีราคาที่ถูก เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าได้เข้าไปเลือกซื้อแต่สำหรับสายชาร์จที่ไม่ใช่ของแท้แน่นอนว่ามีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำมี ประสิทธิภาพที่ต่ำ เมื่อเรานำไปใช้งานกับโทรศัพท์ของเราจะทำให้โทรศัพท์ของเราพังเอาได้ง่ายๆ

เลือกแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับเครื่อง

เช่นเดียวกับการเลือกซื้อที่ชาร์จแบต การใช้งานเบอร์โทรนั้นแบตเตอรี่จะเป็นแหล่งสะสมของพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะมีการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานหากเราจะต้องเปลี่ยนเราควรเลือกซื้อแบตเตอรี่ที่เป็นของแท้ ไม่ควรใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ของแท้อ ย่ าไปคิดเพียงว่ามีราคา ที่ ถูกโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นสิ่งที่เราใช้ ในทุกวัน เราจำเป็นที่จะต้องเลือกของที่ดีและมีความปลอ ด ภั ย กับตัวเรา

เรียบเรียงโดย 108archeepparuay