6 ข้อห้าม ตอนชาร์จโทรศัพท์ เลิกทำผิดๆ หลายคนทำบ่อย

6 ข้อห้าม ตอนชาร์จโทรศัพท์ เลิกทำผิดๆ หลายคนทำบ่อย

6 ข้อห้าม ตอนชาร์จโทรศัพท์ เลิกทำผิดๆ หลายคนทำบ่อย

สวัสดีทุกท่าน ทุกท่านได้มีโทรศัพท์กันอยู่แล้ว ต้องมีการชาร์จแบตในทุกๆวัน เพื่อที่จะได้ใช้งานอย่ างต่อเนื่อง วันนี้เราได้นำ 6 ข้อห้ามที่ห้ามทำในขณะชาร์จแบตโทรศัพท์ เพราะส่งผลไม่ดีและความปลอดภัย ถ้าอย ากรู้แล้วไปชมกันเลย

1 เลือกใช้แบตสำรอง

สำหรับแบตสำรองที่หลายๆคนใช้ เวลาที่เราออกไปข้างนอก ก็มักจะชาร์จแบตด้วยการใช้แบตสำรองกัน และมีให้เลือกอยู่หลายยี่ห้อ แต่สิ่งสำคัญนั้นคนจำนวนมากได้ใช้แบตสำรองที่ผิดวิธี ซึ่งนั่นก็จะทำให้โทรศัพท์มือถือของคุณนั้น พั งได้เร็วขึ้นมีความร้อนสะสม

หากเราเลือกใช้แบตสำรองที่ไม่มีคุณภาพ เน้นราคาที่ถูก ใช้ไประยะนานจะทำให้เกิด การ ลัด ว ง จรและเป็นประ กาย ไ ฟขึ้นมาบนโทรศัพท์มือถือของคุณได้ ซึ่งจะทำให้มีความเสียหายจำนวนมาก เลือกใช้แบตสำรองคุณภาพที่ดี ลงทุนซักหน่อยเพื่อความป ล อ ด ภัยของตัวคุณ

2 วิธีการชาร์จแบต

หลายคนยังมีการชาร์จแบตที่ผิดวิธีกันอยู่ สำหรับการชาร์จโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง เราจะต้องทำการเสียบปลั๊กที่เต้าเสียบก่อน แล้วค่อยเสียบสายชาร์จเข้ากับโทรศัพท์มือถือ เพื่อที่จะไม่ทำให้มีการกระ ตุ้ น และเกิดเป็น ไ ฟขึ้นมา

3 ใช้ที่ชาร์จแบตคุณภาพไม่ดี

เลือกใช้ที่ชาร์จแบตคุณภาพที่ไม่ดีหรือไม่มีมาตรฐานในความป ล อ ด ภัย จะเกิดผลไม่ดีตามมาอย่ างแน่นอนกับโทรศัพท์มือถือของคุณ และความปลอด ภัยของตัวคุณเอง จะทำให้โทรศัพท์มือถือนั้นเ สื่ อ มสภาพ โทรศัพท์ พั งเร็วขึ้น และควรเลือกใช้ที่ชาร์จแบตคุณภาพที่ดีและมีมาตรฐาน

4 ปิดเครื่องระหว่างชาร์จแบต

โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆในสมัยนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องปิดเครื่องตอนที่ทำการชาร์จแบตโทรศัพท์ เพราะเนื่องจากว่าโทรศัพท์สมัยใหม่ได้มีการออกแบบสามารถชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยและเปิดมือถือไปด้วยได้

5 ไม่เล่นโทรศัพท์มือถือ ตอนชาร์จแบต

หลายคนติดโทรศัพท์จะต้องใช้งานตลอดทั้งวัน การเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะที่ทำการชาร์จแบตอยู่นั้น จะส่งผลที่ไม่ดีอย่ างมากๆเลย จะทำให้โทรศัพท์มือถือของคุณนั้นมีความร้อนเกิดเป็นประ ก า ย ไฟขึ้นมาได้อย่ างง่ายๆเลย เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆ ควรมีการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือให้เต็มก่อน แล้วจึงค่อยทำการถอดปลั๊กออกมาแล้วใช้งานโทรศัพท์มือถือได้ตามปกติ ไม่ควรชาร์จไปเล่นไป

6 เลือกใช้ของมีคุณภาพ

ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้แบตเตอรี่แท้ ไม่จ่ายเงินในราคาที่ถูกแล้วคิดว่าดี การที่เรานำของเหล่านี้มาใช้ในชีวิตประจำวันก็ต้องให้ความสำคัญกันมากๆ หากได้นำของที่ไม่มีคุณภาพมาใช้ จะทำให้โทรศัพท์ พั งได้เร็ว ไม่มีความ ป ล อ ด ภัยในการใช้งานเลย

7 เครื่องดับ แบตหมด

เล่นโทรศัพท์แล้วปล่อยให้แบตหมด ทำให้เครื่องดับไปเอง เป็นแบบนี้อยู่บ่อยครั้งนั้นจะทำให้โทรศัพท์มือถือของคุณพังได้เร็วกว่าเดิม แบตโทรศัพท์มือถือเหลือประมาณ 30 เปอร์ เซ็นต์ก็ควรชาร์จแบตให้เต็มได้แล้ว เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้อยู่ได้นานมากขึ้น

ขอบคุณที่มา postsod

เรียบเรียงโดย 108archeepparuay