แม่บ้านต้องรู้ไว้ 8 อาหารเหล่านี้ ไม่ควรนำไปอุ่นอีกรอบ

แม่บ้านต้องรู้ไว้ 8 อาหารเหล่านี้ ไม่ควรนำไปอุ่นอีกรอบ

แม่บ้านต้องรู้ไว้ 8 อาหารเหล่านี้ ไม่ควรนำไปอุ่นอีกรอบ

เชื่อว่าคุณแม่บ้านทั้งหลายที่ชอบทำอ า ห า ร จานใหญ่  เพราะว่าต้องทำสำหรับทุกคนในครอบครัวแต่เมื่อมีอาหารที่ตักทานไม่หมดก็เก็บใส่ตู้เย็นนำออกมาอุ่นกินซ้ำอีกหนึ่งมื้อ

ซึ่งทุกคนรู้หรือไม่ว่าอาหารบางชนิดนั้น เมื่อนำมาอุ่นซ้ำจะทำให้อั น ต ร า ย กับร่างกายของเรา

วันนี้จะพาทุกคนไปดู 8 อาหารไม่ควรอุ่นซ้ำเด็ดขาด เพราะเป็นโ ท ษ ต่ อร่างกาย อ ย า กรู้แล้วว่ามีเมนูอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ

1 คื่นช่าย หรือ คื่นฉ่าย

หากเรานำมาทำเป็นซุปแล้วนำไปอุ่นซ้ำ จะทำให้เสียส า รอาหารที่ดีออกไป และแน่นอนว่าสิ่งที่อยู่ในคื่นช่าย

ในขณะที่เรานำไปอุ่นซ้ำนั้นเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วจะส่งผ ล ไ ม่ ดีสะสมในระยะย า วของร่างกายเรา

2 ไข่ต้ม ไข่กวน

อาหารประเภทไข่นั้นมีส่วนประกอบที่สามารถนำมาอุ่นซ้ำได้โดยไม่มีปัญหา แต่สำหรับไข่ต้ม และ ไข่กวนที่ได้รับความร้อนซ้ำๆ

วิธีการทำน้ำอุ่นซ้ำ จะทำให้เสีย โ ป ร ตี นในไข่ไป สังเกตดูว่าเมื่อเรารับประทานอาหารอุ่นซ้ำประเภทไข่นี้ จะ ส่ ง ผ ล ให้ผู้ที่รับประทานเกิดอาการไม่สบายได้ง่าย

3 ผักโขม

เช่นเดียวกับผักคื่นช่าย หากเรานำมาผ่ า นความร้อนซ้ำแล้วซ้ำอีก

จะมีส ารอาหารประเภทหนึ่งที่ไม่เป็นผ ล ดี ต่ อร่างกายของเรา อีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นตั วก่ อ ม ะ เ ร็ งได้อีกด้วย

4 เห็ด

เห็ดบางชนิดสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติ แต่ก็ไม่ควรที่จะนำมาอุ่นซ้ำบ่อยๆ เพราะจะทำให้ส ารอาหารประเภทโปรตีน

ในเ ห ตุนั้นสูญเสียประโยชน์ลงไป และก่อให้เกิด โ ท ษต่อ ก ร ะ เ พ า ะ อาหารของเราได้ง่ายมาก

5 มั น ฝ รั่ ง

หลังจากที่เราทำมั นฝ รั่ งให้สุกแล้ว ควรตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือว่าเก็บไว้ในตู้เย็น เพราะว่าสภ า ว ะ เช่นนี้เป็นผ ล ดี ต่อการเจริญเติบโตของโ บ ทู ลิ นั่ ม แต่ถ้าหาได้รับความร้อนซ้ำๆก็เกิดโ ท ษในทางที่ตรงกันข้ามได้

6 ไก่

การที่เรานำเ นื้ อ ไ ก่ สุ กแช่แข็งไปให้ความร้อนซ้ำๆ จะทำให้โปรตีนที่ซับซ้อนในไก่นั้นแปรสภาพเป็นอย่ างอื่นที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายของเรา

บางคนรับประทานเข้าไปเกิดปัญหาในเรื่องของ ระ บ บท า ง เ ดิ นอาหาร

7 บีทรูท

ผักผลไม้สีม่วงชนิดนี้ประกอบด้วยส า รอาหารจำนวนมาก แต่ถ้าหากนำมาผ่ า น ความร้อนบ่อยๆก็จะเกิดโ ท ษ ต่ อ ผู้ที่รับประทาน จึงควรที่ทำให้สุ ขเพียงแค่ครั้งเดียว เพื่อหลีกเลี่ยง ก า ร ป ว ด ท้ อ งตามมาในภายหลังได้

8 ข้าว

อันที่จริงแล้วหลายคนก็อุ่นข้าวเป็นเรื่องปกติ แต่ขึ้นอยู่ว่าการเก็บข้าวส ารของเรานั้นสะอาดหรือเปล่า หากข้าวส ารของเรามีสิ่งที่ผิดปกติลงไป เมื่อหุงสุกแล้วก็ยังมีสิ่งที่ผิดปกติยังไม่สลายไปอ ย่ า ง แน่นอน และสามารถเจริญเติบโตได้ถ้าทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้อง และแน่นอนเมื่อเรานำไปอุ่นซ้ำ เจ้าสิ่งนั้นก็จะทำให้เรารู้สึกอ า เ จี ย น และท้องเ สี ยได้ จะทำให้เกิดแ บ ค ที เ รี ย ในหม้ออาจเยอะจนทำให้มีอาการอ า ห า ร เป็นพิ ษได้

เรียบเรียงโดย 108archeepparuay