10 สูตรพริกแกง รสชาติเข้มข้นถึงใจ ที่ทำเองได้ง่ายๆที่บ้าน

10 สูตรพริกแกง รสชาติเข้มข้นถึงใจ ที่ทำเองได้ง่ายๆที่บ้าน

10 สูตรพริกแกง รสชาติเข้มข้นถึงใจ ที่ทำเองได้ง่ายๆที่บ้าน

วันนี้เรามีสูตรดีๆมาจากอีกแล้วจ้า สำหรับ 10 สูตรพริกแกง บอกหมดไม่มีกั๊ก สามารถที่จะเอาไปทำทานกันที่บ้านก็ได้ หรือจะเอาไปทำขายก็ได้ สามารถที่จะสร้างกำไรได้เป็นอ ย่ า งดี

1 น้ำพริกแกงเผ็ด

– พริกแห้งฉีก แช่น้ำ 5 เม็ด

– พริกไ ท ย 5เม็ด

– หอมแดงซอย 5 หัว

– กระเทียมซอย 7 กลีบ

– ข่าหั่นละเอียด 1 ช้อนชา

– ตะไคร้ซอย 1 ช้อนโต๊ะ

– ผิวมะกรูดหั่นละเอียด 1/2 ช้อนชา

– รากผักชีหั่นละเอียด 1 ช้อนชา

– ลูกผักชีคั่วป่น 1 ช้อนโต๊ะ

– ยี่หร่าคั่วป่น 1 ช้อนชา

– กะปิ เกลือป่น อ ย่ า งละ 1 ช้อนชา

– ถ้าเป็นพริกแกงเขียวหวานให้ใช้พริกข ี้ห นูเขียว 20 เม็ดแทน

2 น้ำพริกแกงคั่ว

– พริกแห้งฉีก แช่น้ำ 5 เม็ด

– หอมแดงซอย 10 หัว

– กระเทียมซอย 20 กลีบ

– ข่าหั่นละเอียด 1 ช้อนชา

– ตะไคร้ซอย 1 ช้อนชา

– กะปิ เกลือป่น อ ย่ า งละ 1 ช้อนชา

3 น้ำพริกแกง ก ะ ห รี่

– พริกแห้งฉีก แช่น้ำ 3 เม็ด

– หอมแดงเผา 5 หัว

– กระเทียมเผา 10 กลีบ

– ข่าหั่นละเอียด 1 ช้อนชา

– ตะไคร้ซอย 1 ช้อนโต๊ะ

– รากผักชีหั่นละเอียด 1 ช้อนชา

– ลูกผักชีคั่วป่น 1 ช้อนโต๊ะ

– ยี่หร่าคั่วป่น 1 ช้อนชา

– กะปิ เกลือป่น อ ย่ า งละ 1 ช้อนชา

4 น้ำพริกแกงมัสมั่น

– พริกแห้งฉีก แช่น้ำ 3 เม็ด

– พริก ไ ท ย 5เม็ด

– หอมแดงเผา 5 หัว

– กระเทียมเผา 2 หัว

– ข่าหั่นคั่ว 1 ช้อนชา

– ตะไคร้ซอยคั่ว 1 ช้อนโต๊ะ

– ผิวมะกรูดหั่นละเอียด 1/2 ช้อนชา

– รากผักชีหั่นละเอียด 1 ช้อนชา

– ลูกผักชีคั่วป่น 1 ช้อนชา

– ยี่หร่าคั่วป่น 1 ช้อนชา

– กานพลูคั่วป่น 2 ด อ ก

– กะปิ เกลือป่น อย่ า งละ 1 ช้อนชา

5 น้ำพริกแกงพะแนง

– พริกแห้งฉีก แช่น้ำ 5 เม็ด

– พริก ไ ท ย 5เม็ด

– หอมแดงซอย 5 หัว

– กระเทียมซอย 10 กลีบ

– ข่าหั่นละเอียด 1 ช้อนชา

– ตะไคร้ซอย 1 ช้อนชา

– ผิวมะกรูดหั่นละเอียด 1/2 ช้อนชา

– รากผักชีหั่นละเอียด 1 ช้อนชา

– กะปิ เกลือป่น อ ย่ างละ 1 ช้อนชา

6 น้ำพริกแกงฉู่ฉี่

– พริกแห้งฉีก แช่น้ำ 5 เม็ด

– หอมแดงซอย 7 หัว

– กระเทียมซอย 10 กลีบ

– ข่าหั่นละเอียด 1 ช้อนชา

– ตะไคร้ซอย 1 ช้อนโต๊ะ

– ผิวมะกรูดหั่นละเอียด 1/2 ช้อนชา

– รากผักชีหั่นละเอียด 1 ช้อนชา

– กะปิ เกลือป่น อย่ างละ 1 ช้อนชา

7 น้ำพริกแกงสับนกปลากราย

– พริกแห้งฉีก แช่น้ำ 5 เม็ด

– พริกข ี้ ห นูสด 10 เม็ด

– หอมแดงซอย 7 หัว

– กระเทียมซอย 10 กลีบ

– ข่าหั่นละเอียด 1 ช้อนชา

– ตะไคร้ซอย 1 ช้อนโต๊ะ

– ผิวมะกรูดหั่นละเอียด 1 ช้อนชา

– รากผักชีหั่นละเอียด 1 ช้อนชา

– กะปิ เกลือป่น อ ย่ า งละ 1 ช้อนชา/center]

8 น้ำพริกแกงบอน

– พริกแห้งฉีก แช่น้ำ 5 เม็ด

– หอมแดงซอย 15 หัว

– กระเทียมซอย 7 กลีบ

– ข่าหั่นละเอียด 1 ช้อนชา

– ตะไคร้ซอย 2 ช้อนโต๊ะ

– ผิวมะกรูดหั่นละเอียด 1 ช้อนชา

– กระชายหั่นละเอียด ½ ถ้วย

– กะปิ เกลือป่น อ ย่ า งละ 1 ช้อนชา

9 น้ำพริกขี้เหล็ก

– พริกแห้งฉีก แช่น้ำ 5 เม็ด

– พริก ไ ท ย 10 เม็ด

– หอมแดงซอย 10 หัว

– กระเทียมซอย 15 กลีบ

– ข่าหั่นละเอียด 1 ช้อนชา

– ตะไคร้ซอย 1 ช้อนโต๊ะ

– กระชายหั่นละเอียด 1ถ้วย

– รากผักชีหั่นละเอียด 1 ช้อนชา

– เกลือป่น 2 ช้อนชา

– ปลากรอบป่น ½ ถ้วย

10 น้ำพริกแกงอ่อมปลา

– พริกแห้งฉีก แช่น้ำ 7 เม็ด

– หอมแดงซอย 7 หัว

– กระเทียมซอย 10 กลีบ

– ข่าหั่นละเอียด 1 ช้อนชา

– ตะไคร้ซอย 1 ช้อนโต๊ะ

– ผิวมะกรูดหั่นละเอียด 1/2 ช้อนชา

– กะปิ เกลือป่น อ ย่ า งละ 1 ช้อนชา