ข้อดีของการไม่กินข้าวเย็น ประโยชน์ที่หลายคนไม่รู้ แถมอ่อนกว่าวัย

ข้อดีของการไม่กินข้าวเย็น ประโยชน์ที่หลายคนไม่รู้ แถมอ่อนกว่าวัย

ข้อดีของการไม่กินข้าวเย็น ประโยชน์ที่หลายคนไม่รู้ แถมอ่อนกว่าวัย

สิ่งที่เรานั้นได้รับรู้ และได้ยินมาว่าการที่เราจะมีร่างกายที่แข็งแรงต้องอาหารให้ครบสามมื้อและพักผ่อนให้เรู้เอาไว้เลย

คนที่ไม่กินข้าวเย็น ประโยชน์เยอะพียงพอ แต่ทราบกันหรือไม่ว่าจริงๆแล้วเราทานเพียงวันละสองมื้อก็เพียงพอ

โดยให้งดทานข้าวเย็นก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้เช่นกัน เนื่องจากในเวลาที่เรานอนนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเริ่มกระบวนการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และฟื้นฟูอวัยวะต่างๆ

หากเราทานหนักโดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ในมื้อเย็น จะย่อยย า ก นอกจากนี้แล้วพลังงานที่เราใช้ไม่หมดจากอาหารในมื้อ เช้า เที่ยง และเย็น จะถูกนำไปเก็บในที่ต่างๆตามร่างกายในรูปแบบไขมัน โดยที่ตับจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเป็นไขมันแทรกไว้ตามใต้ผิวหนัง และ ส่วนต่างๆในร่างกาย ถ้าหากเราใช้พลังงานน้อยเหลือพลังงานมากก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้อ้ ว น

และหากไขมันค้างและสะสมอยู่ตามหลอดโลหิตยิ่งสะสมมากก็จะทำให้หลอดโลหิตอุดตัน ส่งผลให้โลหิตไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะอื่นๆตามร่างกายได้ ทำให้อวัยวะต่างๆ เสื่อมสภาพเร็วขึ้น หรือ แก่เร็วขึ้น นั่นเอง

การทานมื้อเย็นในปริมาณมากจึงเปรียบเสมือนเป็นการเร่งกระบวนการเสื่อมสภาพของอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายต้องใช้พลังงานอ ย่ า งหนัก ในการผลาญอาหารมื้อเย็น และมีเวลาน้อยลงในการไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย เปรียบเสมือนยิ่งเร่งให้ร่างกายทำงานมากกว่าปกติ ส่งผลทำให้อายุสั้นลง

อาจมีคำถามว่าหากการเราไม่ทานมื้อเย็น แล้วถ้าหิวตอนดึกๆจะทำอ ย่ า งไร คำตอบ คือ การกินสายกลาง นั่นคือกินมื้อเช้า และ มื้อเที่ยง งดมื้อเย็น โดยหากเปรียบตัวเราเป็นรถยนต์ เมื่อตื่นเช้ามาถังน้ำมันจะว่างเปล่า เราต้องเติมน้ำมันก่อน นั่นคือการกินมื้อเช้า เมื่อกินมื้อเช้าแล้ว เราจะอยู่ได้ถึงเที่ยง

แต่น้ำมันยังไม่หมด หมายถึงพลังงานจากอาหารที่กินเข้าไปในมื้อเช้ายังใช้ไม่หมด และถูกเติมอีกครั้งตอนเที่ยง ก็อยู่ได้ถึงเย็น และ ถึงก่อนนอน แต่ที่เรารู้สึกหิวนั้นเป็นเพราะ ความเคยชินมากกว่า ยกตัวอ ย่ างว่าเรากินไข่ต้ม 1 ฟอง ให้พลังงาน 75-100 กิโลแคลอรี่ จะต้องวิ่งประมาณ 30 นาที ถ้ากินมื้อเช้า มื้อเที่ยง จนถึงเย็น พลังงานยังเหลือแน่นอน ไม่จำเป็นต้องไปเติมอีก

วิธีฝึกการไม่กินมื้อเย็นมีด้วยกัน 4 ขั้นตอน

1 ให้คุณนั้นลดปริมาณอาหารมื้อเย็นทีละน้อย โดยที่เราสามารถเพิ่มประมาณมื้อเช้า และ เที่ยงได้ และเริ่มจากค่อยๆลดปริมาณมื้อเย็นลงไปทีละน้อย เช่น เคยกิน 2 จาน ก็ลดเหลือ 1.5 จาน พอร่างกายชินแล้วลดเหลือ 1 จาน ต่อไปครึ่งจาน ต่อไปไม่กินข้าวเลยกินแต่กับข้าว ต่อไปกินผักผลไม้ สุดท้ายงดอาหารเย็น โดยหลัง 6 โมงเย็นแล้วห้ามกินอาหารใดๆทั้งนั้นยกเว้นน้ำเปล่า

2 และให้ขยับเวลากินอาหารเย็น เช่นจาก 2 ทุ่มมากิน 1 ทุ่ม ต่อไปเลื่อนเป็น 6 โมงเย็น 5 โมงเย็น 4 โมงเย็น 3 โมงเย็น ฯ จนใกล้เคียงกับเวลามื้อเที่ยง แล้วก็ควบรวมเป็นมื้อเดียวกัน

3 เราสามารถกินเม็ด แ ม ง ลั ก แทนมื้อเย็นได้ โดยทานน้ำเต้าหู้แบบไม่ใส่น้ำตาลแล้วใส่เ ม็ ด แ ม ง ลั กแทน

4 นอนให้เร็วขึ้น หากนอนดึกแล้วหิว แล้วต้องมาหาอะไรกินตอนดึกๆ ก็พย า ย า มปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร มการนอน โดยเข้านอนให้เร็วขึ้น

เรียบเรียงโดย 108archeepparuay