เก็บเอาไว้ทำตาม สูตรเครื่องดื่ม ที่ช่วยล้างออกได้หมดจดไม่กี่วัน

เก็บเอาไว้ทำตาม สูตรเครื่องดื่ม ที่ช่วยล้างออกได้หมดจดไม่กี่วัน

เก็บเอาไว้ทำตาม สูตรเครื่องดื่ม ที่ช่วยล้างออกได้หมดจดไม่กี่วัน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานั้นอ ย ากจะแนะนำเป็นอ ย่ างมาก สำหรับอ า หา ร หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวาน ล้วนมีให้เราได้เลือกทาน กันอ ย่ า งมากมายในหลายๆเมนู

วันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารที่มีไข มันปริมาณมาก เมื่อเราได้ทานและสะสมอยู่ในร่างกายของเรา เป็นผลที่ไม่ดีตามมากับตัวเราได้

การที่มี ไ ข มันสะสมอยู่ในร่างกายในปริมาณที่มาก จะทำให้ไข มันเกาะที่ผนังของลำ ไ ส้ ก ระ เ พ า   ะอ า ห า ร หากได้สะสมเป็นเวลานานๆก็จะทำให้เกิดเป็นโ ร ค ต่ า งๆตามมา อ ย่ า งเช่น ทำให้นอนไม่หลั บ มีอารมณ์ที่ ฉุ น เฉียว มีอาการป ว ดเมื่อยอยู่ตามร่างกาย โลหิตไปเลี้ยงในส่วนของส ม อ งไม่เพียงพอ ทำให้มีอาการที่มึนงงศีรษะได้

ทำให้ไ ต เสื่ อ ม ความจำสั้น อาหารที่เราทานเข้าไปแล้วจะแปรสภาพเป็นไ ข มั น ซึ่งมีผลทำให้อ้ ว นได้ง่ายขึ้น

ไ ขมั นเข้าไปเกาะอยู่ลำ ไ ส้ เล็กมากๆ จะทำให้ไม่สามารถที่จะดูดซึมวิตามินซีได้ เป็นผลทำให้เป็นห วั ดได้ง่าย เกิดเป็นโ ร คภู มิ แพ้ หากมีไขมันในระดับที่สูง การสร้างเม็ดโลหิตก็จะย า กจะลำ บาก ผลที่ตามมานั้นจากการมีไข มันปริมาณมากๆล้วนไม่เกิดเป็นผลดี กับร่างกายของเราเลย วันนี้เราจึงได้นำเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมในการสลายไข มันที่สะสมอยู่ในร่างกายให้ถูกขับออกมาได้

หน้าท้องนั้นจะเป็นส่วนห นึ่ งของร่างกายที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่าในตอนนี้สภาพร่างกายของคุณเป็นอ ย่ า งไร

นั่นหมายถึงว่า อาหารที่รับประทานเข้าไปก็จะสะสมจนทำให้มีไข มันบริเวณที่หน้าท้องเกาะอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้คุณกลายเป็นคนอ้ ว นไปในที่สุด

และเมื่อมีหน้าท้องที่มีไขมันสะสมก็เป็นอะไรที่ลด ย า กมากๆ กับไข มันที่สะโพก เราจึงได้นำสูตรเครื่องดื่มนี้มาฝากให้กับทุกๆท่าน

เป็นสูตรเครื่องดื่มที่จะช่วยล ด ไข มันหน้าท้อง ทั้งยังช่วยปรับสมดุลร่างกาย และช่วยดูแลในเรื่องดูแลตัวเอง คนรักสุ ข ภาพหรือมีปัญหาในด้านของสุ ข ภาพ อ ย่ า งการป ว ดข้อเป็นตะ คริวบ่อย มีน้ำ หนักที่เกินตัว สามารถที่จะนำเครื่องดื่มนี้ไปชงดื่มกันดูได้ในทุก

ส่วนผสมที่เตรียม

1 นมสดรสจืด 1 กล่อง

2 โยเกิร์ตรสจืด ครึ่งถ้วย

3 น้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ

4 มะนาว 1 ลูก

ส่วนผสมทั้งหมดที่ได้เตรียมเอาไว้นมสดรสจืด โยเกิร์ตรสจืด น้ำผึ้งและน้ำมะนาวนำมาผสมรวมกันในแก้วและดื่มให้หมดในตอนเช้าก่อนมื้ออ า ห า ร และดื่มน้ำเปล่าตามปริมาณ 1 ถึง 2 แก้ว จะยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

สรรพคุณที่เราได้กับเครื่องดื่มแก้วนี้นั้น จะมีส่วนช่วยในการปรับส ม ดุลร่างกาย ทั้งยังช่วยขับล้างสิ่งไ ข มันส่วนเกินสะสมที่สะสมอยู่ในร่างกายนั้นให้ถู ก ขั บ เมื่อดื่มเป็นประจำในทุกวัน ร่างกายจะปรับสภาพให้มีการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งยังได้ประโยชน์จากมะนาว จากน้ำผึ้ง นมสดและโยเกิร์ต เป็นส่วนผสมที่ล้วนได้ให้ประโยชน์ที่ดีมากๆร่างกายของเรา

เรียบเรียงโดย 108archeepparuay