ดื่มน้ำมะนาว ให้วิธี ประโยชน์เยอะ หลายคนดื่มผิดมานาน

ดื่มน้ำมะนาว ให้วิธี ประโยชน์เยอะ หลายคนดื่มผิดมานาน

ดื่มน้ำมะนาว ให้วิธี ประโยชน์เยอะ หลายคนดื่มผิดมานาน

สำหรับการดื่มน้ำมะนาวที่ถูกต้อง เราเชื่อว่า บางสิ่งบางอย่ างเกี่ยวกับมะนาวคุณอาจจะไม่เคยได้รู้มาก่อน

และจะต้องทำอย่ างไรถึงจะเรียกได้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้อง วันนี้เราจะมาสอนวิธี ดื่มน้ำมะนาวให้ถูกต้อง ใ

ห้ทุกคนได้ลองนำไปใช้ หลายคนคิดว่าวิธีการที่กำลังทำอยู่เป็นวิธีการที่ถูกต้อง เราเปลี่ยนวิธีการตามเราบอกด้วย

รับรองเลยว่าจะต้องได้น้ำมะนาวที่ดีเก็บไว้ได้นานยังแน่นอน

วิธีการนี้สำคัญมากๆ

หลังจากนั้นเมื่อเราล้างทำความสะอาดมะนาวเสร็จ ให้เรานำมะนาวไปแช่ในตู้เย็น 2 ชั่ วโมง แล้วก็มาแบ่งเป็น ชิ้ นๆ 1 ลูกประมาณ 10 ชิ้น แล้วก็เอามะนาวที่เราแบ่งเอาไว้เป็นแว่นๆ เก็บใส่ในภาชนะปิด หลังจากนั้นก็ใส่น้ำผึ้งและน้ำเปล่าลงไป โดยอั ต ร า ส่ ว นตามความชอบ ปิดฝาให้สนิทแล้วก็นำภาชนะไปใส่ในตู้เย็นแช่เอาไว้ นำไปแช่เย็นไว้แบบนี้ 1 วัน แล้วอีกวันก็สามารถนำมากินได้วันละ 2 ชิ้นเช้ากับเย็น

วิธีการกินก็คือ ให้เรานำแก้วมา 1 ใบ ใส่น้ำอุ่นลงไปครึ่งแก้ว หลังจากนั้นก็นำมะนาวชิ้นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นใส่ลงไป 1 ชิ้น แล้วก็ดื่มน้ำในตอนเช้า และตอนเย็น โดยการเคี้ยวมะนาวด้วยก็ได้ เคี้ยวเอาแต่น้ำและเนื้อ จะได้รับส า รอาหารประโยชน์ต่างๆมากมาย

โดยมะนาว 1 ลูกสามารถทำกินได้ประมาณ 4-5 วัน การดื่มสูตรมะนาวแช่เย็นนี้ จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดคราบจุดด่างดำ สิวฝ้ากระ ให้แห้งและลดลงได้ วิธีการนี้จะทำให้ใบหน้าของคุณขาวกระจ่างใส

และยังมีแคลเซียมสูง ช่วยในเรื่องของการทำให้น้ำหนักตัวของคุณลดลง และที่สำคัญก็คือ มะนาวนั้นเป็นอาหารที่แสนอร่อย มีความเปรี้ยว มีวิตามินซีสูง มีส่วนช่วยในเรื่องของการจัดการกับเ ซ ล ล์ ม ะ เ ร็ งได้ดีกว่าการหาหมอซะอีก เพราะว่าเป็นวิธีการทางธรรมชาติ

นำมะนาวมาแบ่งเป็น 4 ส่วนตามรูป แล้วใช้ปลายแหลมจิ้มๆให้ทั่วมะนาว นำไปวางตามมุ ม อั บ ห้องน้ำ ถังขยะ วิธีนี้สามารถจัดการกลิ่นอับชื่น และกลิ่นเหม็นได้

วิธีการทำน้ำมะนาวกินเอง

เพื่อนๆสามารถทำน้ำมะนาวกินเองได้ โดยมะนาว 1 ลูกคั้นเอาแต่น้ำแล้วก็ใส่น้ำในปริมาณ 800 ซีซี น้ำมะนาวเปรี้ยวมากขึ้นก็ลดปริมาณน้ำเหลือประมาณ 600 ซีซี สูตรนี้ไม่ควรใส่น้ำตาลเลยนะ  การดื่มมะนาวแบบไม่ใส่น้ำตาลทำให้สุขภาพและความงามของคุณเพิ่มมากขึ้นดังต่อไปนี้

1 ความจำดีขึ้นช่วยในเรื่องของระบบการไหลเ วี ย น ของ โ ล หิ ต  การดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำจึงจำเป็นต่ อ ร ะ บ บ การทำงานของร่างกายของม นุ ษ ย์ จะทำให้ส ม อ งของเราเก็บความจำได้ดีและย า วนาน

2 มะนาว 1 ลูกนำมาแบ่งเป็น 4 ส่วน แล้วก็ใส่ในกะละมัง ตามด้วยน้ำร้อนลงไป หลังจากนั้นนำมาแช่เท้าประมาณ 30 นาที ขัดๆถูๆ ช่วยเรื่องของระบบไ ห ล เ วี ย น โ ล หิ ตข องขา บรรเทาอ า กา รป ว ดเมื่ อยเว ลายื่นนานๆได้เป็นอ ย่ า งดี จะทำให้รู้สึกผ่อนคลาย

3 ช่วยในเรื่องของภู มิ คุ้ ม กั นที่ดี มะนาวนั้นมีวิตามินซีที่สูง และมีกรดซิตริก ที่จะสามารถช่วยในเรื่องของระบบย่ อ ย อ า ห า ร และระบบขับถ่ายได้ ทำให้ช่วยส่งเสริมการผลิต โ ล หิ ต ดีขึ้น ช่วยปรับปรุงระบบการแ ข็ งตั วของ โ ล หิ ต ได้

4 ช่วยป้ อ ง กั น และทำก า  ร รั ก ษ าที่เกี่ยวข้องกับ หั ว ใ จ และระดับน้ำตาลใน โ ล หิ ต ในมะนาวนั้นมีกรดซิตริกที่มีความสามารถคือ ช่วยในเรื่องของการห ด ตั ว และเสริมสร้างห ล อ ด โ ล หิ ต น้ำมะนาวสามารถลดความ ดั น โ ล หิ ต ลดระดับค อเ ล ส เ ต อ ร อ ลได้

5 ช่วยจัดการสิ่งที่ผิดปกติในร่างกายและผิวหนัง เมื่อเราดื่มน้ำมะนาวในปริมาณที่พอเหมาะทุกวัน จะช่วยให้ระบบภ า ย ใ น ของเรานั้นสะอาด และเมื่อนำมามาร์คหน้า หรือผสมน้ำอาบ จะทำให้ผิวสะอาด ไม่มีกลิ่นตัว

6 ระ บ บ ย่ อ ย อา หารดี น้ำหนักตัวล ด  ลง มะนาวนั้นกินบ่อยๆมีส่วนทำให้น้ำหนักลดลงไวมาก เนื่องจากไปทำให้ระ บ บ ย่ อ ยอาหารดีขึ้น แล้วยังทำให้ระบบขั บ ถ่ า ย ดีขึ้นอีกด้วย ดังนั้นแล้ว หากใครกำลังมองหาวิธีล ด ห น้าท้อง ลดพุง

7 ช่วยแก้ในเรื่องของห วั ด น้ำมะนาวนั้นเป็นสิ่งที่มีวิตามินซีสูงมาก ซึ่งวิตามินซีมีส่วนช่วยในเรื่องของการส ร้าง ภู มิคุ้  มกัน ทำให้เวลาเราเ กิ ด ห วั ดขึ้นมา ตากแดดตากฝน แล้วตัวร้อน ให้ทำการผสมน้ำอุ่นกับน้ำมะนาว 1 แก้ว โดยใช้มะนาว 1 ลูก แล้วคนให้เข้ากัน ดื่มเพื่ อ ลด น้ำ มู ก

เรียบเรียงโดย 108archeepparuay