รอบบ้านมีเยอะ ใช้ส่วนผสม 2 อ ย่ า ง หายเกลี้ยง แม่บ้านควรรู้เอาไว้

รอบบ้านมีเยอะ ใช้ส่วนผสม 2 อ ย่ า ง หายเกลี้ยง แม่บ้านควรรู้เอาไว้

รอบบ้านมีเยอะ ใช้ส่วนผสม 2 อ ย่ า ง หายเกลี้ยง แม่บ้านควรรู้เอาไว้

หลายบ้านเจอกับปัญหานี้อยู่ใช่ไหม ที่ต้องเจอกับ ม ด ขั้นบ้าน มาตอมเศษอาหาร เป็นปัญหาก ว นใจเรา

และวันนี้เราก็มีเทคนิคง่ายๆ มาฝากอีกตามเคยค่ะ จะช่วยจัดก า ร ม ดให้หมดไปได้ ด้วยของใช้ที่มีอยู่ในครัวของเรานั้นเอง

ใช้เวลาทำไม่นาน แค่ 5 นาที ม ด  ห า ย ไม่เหลื อ จะมีวิธีก า รทำอ ย่ า งไรนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

วิธีการในก  ารจั ด ก า ร ม ดที่อยู่ในบ้าน

1 ในขั้นตอนแรกนั้นให้เราเตรียมน้ำตาลทรายใส่เข้าไปในภาชนะ ใส่ลงไปแค่เล็กน้อยเท่านั้น เพื่อให้มีกลิ่นของความหวาน เป็นการหลอกมดให้ได้กลิ่นและออกมาได้

2 จากนั้นเทผงซักฟอกใส่ลงไปผสมเข้ากับน้ำตาลทราย ตัวผงซักฟอกนั้นจะเป็นตั วช่ ว ยในก ารจั ด ก ารกับ ตั วห ม ดได้

3 เมื่อทำการผสม 2  อย่ า  ง นี้เข้ากันดีแล้ว ให้เราใส่ข้าวที่เรากินเหลือลงไปเล็กน้อย

4 ผสมให้เข้ากัน ให้น้ำตาลทรายและผงซักฟอกเคลือบเม็ดข้าวของเราเอาไว้

5 หลังจากนั้นให้เราเตรียมกระดาษตักข้าวมาเทลงไป

อีกหนึ่งวิธีง่ายๆ

ให้นำเปลือกไข่ไปลนไฟแล้วนำมาบด จากนั้นให้นำผงเปลือกไข่ไปโรยบริเวณตามทางเดินของมด

วิธีนี้จะช่วย ไ ล่ ม ดได้เป็นอย่ าง ดี ไม่ให้มดออกมาเดินตามบริเวณที่เราโรยไว้ได้

ผักชีผัก ขึ้นฉ่ายผักที่มีกลิ่นแรง เป็นตั วช่ วยในก ารไ ล่ ม ดได้ ให้คุณนำไปวางไว้บริเวณทางเดิน ม ด เช่นเดียวกัน ก็จะไม่มี ม ดเข้ามาเดินให้กว นใจ

โรยแป้งบนทางเดินบริเวณที่หมดเ ดินผ่ า  น หรืออาจจะใช้เป็นผงช อล์ ก ที่มีไว้สำหรับการป้ อ ง กั นมดเข้าบ้ า น หาได้ซื้อตามร้านทั่วไป ราคาไม่แพง

เรียบเรียงโดย 108archeepparuay