รู้แล้วอย่าทิ้ง เมล็ดขนุนต้ม อร่อยมีประโยชน์

รู้แล้วอย่าทิ้ง เมล็ดขนุนต้ม อร่อยมีประโยชน์

รู้แล้วอย่าทิ้ง เมล็ดขนุนต้ม อร่อยมีประโยชน์

ขนุน ผลไม้สีเหลืองรสชาติหวานละมุนอร่อย ทั้งนี้ยังนิยมปลูกตามบ้านเนื่องจากมีความเชื่อเรื่องการหนุน บ า รมีและเงินทอง และยังมีประโยชน์ ดี ต่ อ ร่ า ง ก า ยมากๆ

นอกจากเนื้อขนุนแล้วเมล็ดขนุนก็มีประโยชน์มากมายไม่แพ้กัน เมล็ดขนุนต้มสุกมีรสชาติอร่อยหวานมันและมีประโยชน์

ช่วยเ ผ า ผ ล า ญ พ ลั ง ง า น ใ นร่ า ง กายอีกด้วย รับประทานแทนขนมข บเคี้ยวทั้งหลายก็ไม่ทำให้ อ้ ว นด้วยค่ะ เมล็ดขนุนดีอ ย่ า งไร

อุดมไปด้วยวิตมามินที่ดีต่อร่างกายเช่น วิตามินบี1 วิตามินเอ วิตามินบี 2 วิตามินซี และแร่ธาตุที่จำเป็นต่างๆ ที่สำคัญยังมีสา รพอลิฟีนอล, ฟลาโวนอยด์ และ ซ า โ  ปนินอีกด้วยค่ะ

ประโยชน์ของเมล็ดขนุน

1 ช่วยบำรุ งน้ำ น มของคุณแม่ห ลั ง ค ล อ ด ให้มี น้ำ น มเยอะ

2 ชะล อความแ ก่ทำให้ดู เ ย า ว์วัยขึ้น

3 ช่วยบำ รุงส า ยต า

4 ช่วยล ดความเครียด ทำให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่า

5 มีฤ ท ธิ์ช่วยป้องกันการเ กิ ด ม ะ เ ร็ ง และมี ส ารต้ า นอ นุ มู ลอิ สระ

6 มีฤ ท ธิ์ ยั บยั้ ง แ บ ค ที เ รี ยใน ช่ อ ง ป า ก

7 ลดระดับคลอเรสเตอรอลใน โ ล หิ ต

8 ต้ า นเ บ า ห ว า น

9 ช่วยก ร ะ ตุ้ น ระบบเ ผ า ผ ล า ญในร่างกาย

10 บำรุง ร ะ บ บ ป ร ะส า ท

สูตรต้มเมล็ดขนุน ทานเองให้อร่อย

1 เริ่มจากการนำเมล็ดขนุนสดมา ป อ ก เ ยื่ อเหลืองๆ ที่หุ้มอยู่ออกให้จนหมด แล้วล้างน้ำให้สะอาดไม่มี เ มื อ ก

2 จากนั้นนำใส่หม้อต้ม แล้วเทน้ำสะอาดลงไปจนท่วมเมล็ด แล้วปิดฝาหม้อ ต้มเมล็ดขนุนต่อไปเรื่อยๆประมาณ 30 นาที

3 ต้มจนเปลือกชั้นนอกเริ่มแตกออก ถ้าไม่แน่ใจ ให้ลอกหยิบออกมาลองชิมดูซักเม็ดก็ได้ค่ะ เมื่อลสุกได้ที่แล้วก็โรยเกลือตามลงไปเล็กน้อย

4 ต้มต่ออีกสักครู่ แล้วค่อยยกหม้อลงเทน้ำออกให้สะเด็ดน้ำ รอจนเย็นก็สามารถแกะเปลือกแล้วรับประทานได้เลย ใครจะไปคิดว่าเมล็ดขนุนที่ชอบทิ้งกันนั้นมีประโยชน์มากมายขนาดนี้ คราวนี้กินขุนครั้งใดก็อ ย่ า ลืมเก็บเมล็ดขนุนไว้ต้มกินด้วยนะคะ

เรียบเรียงโดย 108archeepparuay