แก้วน้ำเก็บความเย็น ใช้ให้ถูกวิธี มีผลลัพธ์ตามมา

แก้วน้ำเก็บความเย็น ใช้ให้ถูกวิธี มีผลลัพธ์ตามมา

แก้วน้ำเก็บความเย็น ใช้ให้ถูกวิธี มีผลลัพธ์ตามมา

สวัสดีท่านผู้ชม อากาศร้อนๆต้องหาเครื่องดื่มที่มีความเย็น หลายคนมักเริ่มมาใช้แก้วส่วนตัวกันมากขึ้นที่นิยมก็คือแก้วน้ำที่สามารถเก็บได้ทั้งเย็นและร้อน แต่ก็ต้องมีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังในการใช้ จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย

การที่เราใช้แก้วส่วนตัว จะช่วยลด ข ยะและช่วยรัก ษ าสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการป้อง กันการใช้แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่นด้วย แต่มองดูแล้วว่าก็จะเห็นแต่ประโยชน์ของการใช้งานกับแก้วที่เก็บความเย็นความร้อนเอาไว้ แต่ก็มักจะมีสิ่งที่เราจะต้องระ มั ดระ วั ง กันอยู่เช่นกัน

นายแพทย์ “กงย่งเซียง” ชาวไ ต้ หวัน ได้ออกมาเปิดเผยว่า เขาได้มีการตรวจคนป่ ว ยรายห นึ่ งที่ได้มีสาเหตุมาจากการที่เขาได้ใช้กระติกน้ำหรือใช้เป็นแก้วที่เก็บความร้อนความเย็นที่ใช้อยู่ใบเดิมๆซ้ำกันเป็นระยะเวลานาน

ผู้ป่ ว ยรายนี้ มีอายุประมาณ 50 ปี เขาได้มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ที่เชี่ยวชาญ เกือบ 30 ปี และก็ไม่เคยมีประวัติอุ บั ติ เหตุทางการ จ ร า จรเลยสักครั้ง แต่วันห นึ่ งเขาขับรถในตอนเช้า กลับเกิดอาการ “brain fart” หรือที่เรียกว่า “ต ด ส ม อ ง” เป็นการที่อยู่ในส ภ า วะ ลืมเรื่องที่รู้ขึ้นใจ หรือคิดอะไรที่ง่ายๆไม่ออก และวันนั้นก็ทำให้เขาขับรถไปชนเข้ากับร้านอาหารข้างหน้า

เขาคนนี้ก็ยังมีความงงกับในเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น ว่าได้เกิดอย่ างไร เขาไม่ได้มีอาการง่วงหรืออา การอะไรเลย ตื่นเช้ามามีความสดชื่นดีแ ต่กลับเกิดเรื่องนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้รับบ าด เ จ็ บ อะไรมาก แต่เมื่อมีการได้ไปต ร ว จส ม อ ง ผลที่ออกมาคือเขาเป็น “เ ยื่ อหุ้ ม ส ม อ ง เ สื่ อ ม” และยังมีภา วะโ ล หิตจาง รวมถึงการทำงานของ ไ ตที่ไม่ปกติด้วย

ทางด้านของนายแพทย์ “กงย่งเซียง” ได้ทำการต ร ว จและรัก ษ าผู้ป่ ว ยรายนี้ ผลตรวจพบว่า เขาอ่อน เพลียได้ง่าย และยังมีกลิ่นปากมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนี่คือปฏิ กิ ริ ย า ของโล หะ สรุปได้ว่า เขาได้รับ ส า ร ตะ กั่ วที่มากเกินไป จากการสะสมมาเป็นเวลาหลายปี

โดยหลังจากที่ได้สำรวจพฤติก ร ร มของคนนี้ก็จึงได้พบออกมาว่า เขาได้ใช้เป็นแก้วน้ำเก็บความร้อนเก็บความเย็นเป็นระยะเวลานาน เมื่อได้ถามก็รู้มาว่า แก้วเหล็กของเขานั้นมีความเก่ามากๆ จนได้เกิดเป็นสนิมและมีรอยร้าวด้านในเป็นจำนวนมาก เขาใช้แก้วนี้เก็บทั้งความร้อนและความเย็นมาระยะเวลาเกือบ 20 ปีเอาไว้ใส่เครื่องดื่มกาแฟ เครื่องดื่มต่างๆโดยที่ ไม่ได้ มีการเปลี่ยนแก้วใหม่

นั่นจึงทำให้เขาได้ดื่มส า รโลหะที่มีอยู่เข้าไปในร่างกาย พร้อมกับเครื่องดื่มต่างๆด้วย ซึ่งได้เป็นสาเหตุทำให้เขา เป็น เยื่อ หุ้ มส ม อ งเ สื่ อ ม อย่ างมาก เกิด ภา วะส ม อ งเ สื่ อ ม หลังจากนั้นไม่ถึง 1 ปี ที่เขาขับ ร ถ ช น ร้านอาหาร เขาก็ได้ จาก ไปด้วย โ ร คป อ ดบ ว ม ซึ่งเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นเอง

แพทย์จึงได้ออกมาเ ตื อ นให้กับทุกๆท่านสำหรับคนที่ใช้แก้วน้ำสแตนเลส ที่เก็บความร้อนและความเย็นให้ระ วั ง ด้วย เลือกใช้งานให้ดีและควรเปลี่ยนไม่ควรใช้ไปในระยะเวลาที่ย าวนานเกินไป

ควรล้างทำความสะอาดแก้วน้ำสแตนเลสที่เก็บความร้อนและความเย็นอยู่สม่ำเสมอ เมื่อได้ใส่เครื่องดื่มและดื่มจนหมดแล้วควรล้างในทันที และไม่ควรใช้แปรงเหล็กในการทำความสะอาด เพราะจะทำให้โ ล ห ะด้านในมีการเสีย หาย และลายออกมาปนรวมกับเครื่องดื่ม

ขอขอบคุณที่มา Liekr

เรียบเรียงโดย 108archeepparuay