รู้ไว้จะได้ไม่โดนหลอก 9 อย่าง ที่ดินเปล่าที่มีอยู่ ก่อนเสียให้คนอื่น

รู้ไว้จะได้ไม่โดนหลอก 9 อย่าง ที่ดินเปล่าที่มีอยู่ ก่อนเสียให้คนอื่น

รู้ไว้จะได้ไม่โดนหลอก 9 อย่ าง ที่ดินเปล่าที่มีอยู่ ก่อนเสียให้คนอื่น

สวัสดีทุกท่านในวันนี้เราได้นำความรู้เกี่ยวกับที่ดินว่างเปล่า มีวิธีป้องกันไม่ให้ที่ดินของเรา ตกไปเป็นของคนอื่น ที่ดินเปล่าที่ครอบครอง พื้นดินที่ได้ครอบครองอยู่นั้นถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้ให้เป็นที่รกร้าง อาจจะทำให้เสียสิทธิ์ในการครอบครองได้ เราไปดูกันเลย

9 วิธีที่จะป้องกันไม่ให้ที่ดินของตน ตกเป็นของผู้อื่น

1 ที่ดินที่เรามีนั้นใช่ว่าเป็นของเราแล้วแล้วไม่เข้าไปดูแล ควรเข้าไปจัด การควรที่จะเข้าไปสำรวจดูแลที่ดินของตนเอง อย่ างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นอย่ างต่ำ

2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคนแอบเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเอง อาจจะมีการสอบถามเพื่อนบ้ า นละแวกใกล้เคียงหรือหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงในที่ดินของตนเองได้

3 หากมีคนได้เข้ามาอาศัยอยู่ในที่ดิน ให้ทำการพูดคุยตกลงกันให้เรียบร้อยว่าจะทำการเช่าหรือทำการซื้อ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตามมาได้ในภายหลัง และมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียบร้อย ถ้าหากตกลงกันไม่ได้ควรที่จะให้ออกจากที่ดินบริเวณของเราได้ ในทันที

4 ล้อมรั้วบริเวณที่ดินให้เด่นชัด เพื่อเป็นการกำหนดอาณาเขตบริเวณที่ดินของเราให้ชัดเจน

5 แสดงป้ายให้ได้เห็นว่า ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินส่วนบุคคล เพื่อที่จะป้อง กันไม่ให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นที่ดินของสาธารณะ

6 ให้เราดูว่าหลักหมุดที่ได้ปักอยู่นั้นอยู่ที่เดิมหรือไม่มีการชำรุดเสียหายหรือหายไปหรือไม่ หรือมีการเคลื่อนย้ ายหรือไม่ เพราะหลักหมุดนั้นได้มีความสำคัญต่อที่ดิน เพื่อเป็นการยืนยันทางกรมที่ดินด้วย

7 หากมีเหตุการณ์หลักหมุดที่เราปักเอาไว้หาย ให้รีบแจ้ง ความเพื่อลงบันทึกประจำวัน นำเอกส า รไปยื่นเรื่องกับกรมที่ดินทำในขั้นตอนถัดไป

8 ที่ดินที่ได้มีอยู่นั้นหากอยู่ริมตลิ่ง ริมน้ำ ควรที่จะทำการวัดที่ดินในทุกๆ 5 ปี เพื่อเป็นการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เพราะอาจจะเพิ่มหรือลดไปก็ได้ ทั้งนี้รวมถึงที่ดินบริเวณอื่นๆด้วย

9 ควรที่จะสังเกตร่องรอยการเดินผ่ า นหรือเป็นทางรถ เพราะถ้าหากว่าไม่มีการกั้นอาณาเขตเอาไว้ ผู้คนอาจจะเข้าใจว่าเป็นทางผ่ า นที่สามารถใช้ผ่ า นได้เป็นประจำ

สิ่งสำคัญอย่ าลืมไปว่า ที่ดินเปล่าที่มีนั้นหากถูกปล่อยปละละเลย อาจจะ ตกไปเป็นของผู้อื่นได้ หากไม่ใส่ใจในการดูแล จะเป็นห นึ่ งในช่องโหว่ของก ฎ หมาย ที่หากคุณเป็นคนที่มีที่ดินมีทรัพย์สิน ก็ควรที่จะต้องใส่ใจและรู้สิ่งเหล่านี้เอาไว้

ขอบคุณที่มา kapook

เรียบเรียงโดย 108archeepparuay